Detta arbete gör Sven själv med hjälp av den här behandlingsboxen