till Sunnanheds Fjällkor – ett jordbruk där dåtid möter framtid
i Ore socken, Rättviks kommun