För bete och vinterfoder behövs cirka 1 ha åker per djur. Jag brukar cirka 90 ha. Det mesta är vall.
Jag odlar en mindre mängd korn, främst för att få KRAV-godkänd halm.