För bete och vinterfoder behövs cirka 1 ha åker per djur. Vi brukar cirka 90 ha. Det mesta är vall.
Vi odlar en mindre mängd korn, främst för att få KRAV-godkänd halm.