Många maskiner och redskap behövs under året. Här lejs för dyng- och urinkörning, balpressning och buskröjning. Spån kör Sandres, Skogsåkarna i Edsbyn, från Hedlunds i Furudal. Slåtter och anläggning av vallar görs med egna redskap och vår Valtra N101 Hi-Tech.

Lastaren Volvo L25 är en favorit som används året om, vid bland annat utgödsling från ladugården, utfodring, stängselarbete (många km!) samt snöröjning.

Här visas några av alla som rör sig på vår gård.