Min far Sven har under alla sina bondeår haft fjällkor. Han var med redan på 70-talet och drev frågan om fjällkorasens överlevnad.
Under 90-talet var han aktiv i statens arbete för bevarandet av fjällkorasen.  Efter 27 år som mjölkbonde gick han 2003 över till att ha sina fjällkor som dikor. Det var ett stort beslut som krävde mycket eftertanke, men som han aldrig ångrade.

Nu gör djuren ett fantastiskt miljöarbete då de betar i en stor del av byn. Minst 4 månader är de ute, enligt KRAV’s regler.
Kalvarna går med sina mammor hela uteperioden på eget bete. De övriga går i 3 olika hagar.
Alla grupper kommer dagligen hem till gården för att dricka vatten.

Gården har också egen tjur, som byts ut regelbundet. På vintern får han gå med de redan dräktiga korna.
Kalvarna föds i februari-mars; då är de stora nog för att börja beta när de släpps ut. Kon får fylla på sina depåer med saftigt, örtrikt gräs och kalven får fortsätta med den feta mjölken. Inget annat.

Tjurkalvarna som föds i mars säljs i oktober. KRAV-märkt dikalvkött är en delikatess. Siljans Chark, Ickholmen, Rättvik, sköter slakt. Djuren ska inte fraktas längre än nödvändigt.
Inga djur säljs till halal- eller kosherslakt.

1973. Den första kalven
1973. Den första kalven
1974. Vid lantbruksskolan i Rättvik
1974. Vid lantbruksskolan i Rättvik
Sommaren 2015. Drygt 40 år senare med sonen Alfred
Sommaren 2015. Drygt 40 år senare med sonen Alfred