I den vackraste av bygder vid Oresjön i Rättviks kommun driver vi vårt jordbruk. Vi brukar gården sedan 1998.

Att bidra till frisk miljö med friska betande djur är vår grundfilosofi. Detta skapar ett attraktivt och levande landskap.

Därför känns det helt rätt att gården är KRAV-certifierad.

Karta

Sunnanhed ligger mellan Östanvik och Norrboda på kommunkartan.