Första måndagen i vecka 28, den så kallade Oreveckan, har vi sedan 2012 arrangerat Ore Veterantraktorträff.

Uppslutningen har varit stor. Cirka 25 traktorer, äldre än 1970, har deltagit varje år.

Det började med att Sven köpte en BM Victor i uselt skick med hoprostad motor…

Noa
Noa